Karol Bajer - prezydent w kadencji 1937/1938
Karol Bajer
Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1937/1938
Biografia
ID-000001.doc
 
YYYY-MM-DD
Karol Bajer urodził się w Warszawie 28 sierpnia1889 r. Studiował w uniwersytetach we Fryburgu i Montpellier, gdzie uzyskał tytuł inżyniera chemika. Pracę zawodową rozpoczął w 1913 r. w zakładach Scheiblera w Łodzi, a następnie pracował jako nauczyciel fizyki i chemii w łódzkich szkołach średnich. Od 1920 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Przemysłu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w latach 1929-1939 był prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Równocześnie był delegatem Polski w komisjach traktatowych z Anglią, Niemcami i ZSRR, oraz przedstawicielem rządu w Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu i na Kongresie Przemysłu i Handlu w Waszyngtonie. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź, którego prezydentem był w kadencji 1937-1938. W czasie wojny przebywał w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu Emigracyjnego ds. przemysł włókienniczego w powojennej Polsce. W 1944 r. po upadku powstania warszawskiego został aresztowany i osadzony w więzieniu na Radogoszczu w Łodzi, z którego uciekł w czasie jego ewakuacji. Po wyzwoleniu został mianowany dyrektorem Widzewskiej Manufaktury, następnie prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi, a od 1950 r. był pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi. Był żonaty ze Stefanią Przedpełską. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 1 lipca 1972 r. w Łodzi.
Karol Bajer - Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1937/1938
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys