Karol Bajer - prezydent w kadencji 1937/1938
Karol Bajer
Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1937/1938
Zdjęcia
ID-000020.jpg
 
1936-MM-DD
 
 
ID-000001.jpg
 
YYYY-MM-DD
Portret
 
Karol Bajer
 
Foto: N.N.
Karol Bajer - Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1937/1938
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys