Bolesław Benedek - bolesław benedek członek założyciel rotary club łódź
Bolesław Benedek
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
ID-0003.doc
 
YYYY-MM-DD
Bolesław Benedek urodził się 11 sierpnia 1885 r. w Płocku. W 1904 r ukończył w Krakowie Szkołę Przemysłowo-Techniczną. i rozpoczął pracę zawodową w Zakładach Budowy Maszyn „J. John” w Łodzi. W 1933 r. uzyskał w Politechnice Lwowskiej tytuł inżyniera mechanika i w Zakładach „J. John” objął stanowisko Naczelnego Inżyniera, które pełnił do 1939 r.
W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź.
W czasie wojny przebywał w Warszawie, gdzie na zlecenie Delegatury Rządu Londyńskiego opracował koncepcję organizacji przemysłu metalowego w województwie łódzkim po zakończeniu wojny. Po wyzwoleniu był dyrektorem Zjednoczenia Przemysłu Metalowego, a następnie dyrektorem Fabryki Zegarów w Łodzi. W 1949 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie początkowo pracował jako ekspert w Banku Inwestycyjnym, a następnie jako główny projektant w Biurze Projektów „Prozamet”, uczestnicząc w opracowaniu projektów wielkich zakładów przemysłowych. Był odznaczony wieloma odznaczeniami w tym : Krzyżem Niepodległości, Medalem Za Wojnę w 1918-1921, Złotym Krzyżem Zasługi.
Był dwukrotnie żonaty : I-raz z Janiną Pągowską, z którą miał córkę Hannę i II-raz z Marią Rudnicką, z którą miał syna Witolda i córkę Ewę. Zmarł w 1963 r. w Warszawie.
Bolesław Benedek - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys