Stefan Cygański - członek założyciel rotary club łódź
Stefan Cygański
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
 
Stefan Cygański urodził się 30 stycznia 1883 r. w Kłodawie. Z zawodu był prawnikiem. W 1934 r. był członkiem komitetu redakcyjnego „Wiadomości Prawniczych”. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź. W Łodzi był adwokatem umieszczonym w 1935 r. na liście adwokatów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a od 5 stycznia 1936 r. sędzią we Włocławku. Był aktywnym członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich , oraz Gdańskiej Macierzy Szkolnej. Przyjaźnił się z gen. Stanisławem Nałęcz–Małachowskim. Był ożeniony z Anną Joanną Wyganowską, z którą miał syna Andrzeja. Zmarł w 1939 r. w Widawie podczas ucieczki przed Niemcami obawiając się represji za swoją antyniemiecką działalność.
Stefan Cygański - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys