Stefan Cygański - członek założyciel rotary club łódź
Stefan Cygański
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Życiorys
 
Stefan Cygański urodził się w Kłodawie 30 stycznia 1883 r. Jego rodzicami byli Zygmunt Cygański (ur. 1853 r.) właściciel ziemski z Kłodawy herbu „Prus I” i Maria Joanna z Gierałtowskich (ur. 1855 r.). Jego dziadkiem był Wincenty Cygański (ur. 1823 r.) właściciel ziemski z Kłodawy. Stefan Cygański miał dwóch braci, Stanisława i Ksawerego.
W XVI wieku jeden z rodziny Olszewskich herbu „Prus I” odziedziczył dobra Cygany w województwie łęczyckim, powiat Krośniewice i odtąd jego rodzina posługiwała się nazwiskiem Cygańscy. Pierwszymi dziedzicami od 1502 r. byli Arnolf, Jan i Aleksy. Najbardziej znanym z rodu Cygańskich był Mateusz, który w 1584 r. opracował i wydał książkę Myślistwo ptasze. Dzieło to dedykował ówczesnemu królowi Polski Stefanowi Batoremu.
W dniu 18 czerwca 1919 r. w parafii Świętego Krzyża w Łodzi Stefan Cygański zawarł związek małżeński z Anną Joanną Wyganowską, córką Włodzimierza i Jadwigi z Zawadzkich, urodzoną w Kole w 1897 r. Państwo Cygańscy mieli syna Andrzeja.
Stefan Cygański z zawodu był prawnikiem – w Łodzi adwokatem, a od 5 stycznia 1936 r. sędzią we Włocławku. W latach 20-tych i 30-tych był aktywnym członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich oraz Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Łodzi, w której był przewodniczącym Sekcji Finansowej. W Łodzi mieszkał przy ul. Andrzeja 3 do 1935 r., później przy al. Kościuszki 27, a od 1936 r. we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16a. Przyjaźnił się z generałem Stanisławem Nałęcz-Machałowskim, równiez rotarianinem. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź. W 1935 r. był umieszczony na liście adwokatów okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Okrąg Izby Adwokackiej Warszawskiej). W 1934 r. był członkiem komitetu redakcyjnego „Wiadomości Prawniczych”. W 1939 r. podczas ucieczki przed nadciągającymi wojskami niemieckimi, w obawie przed represjami za swoją działalność antyniemiecką, Stefan Cygański zginął.
Krewną Stefana była Stanisława Bogusławska z d. Cygańska zamieszkała tak jak on w Łodzi przy ul. Andrzeja 3 - właścicielka sklepu papierniczego mieszczącego się na parterze budynku, a potem - tak jak Stefan mieszkająca przy ul. Kościuszki 27. Była siostrą Ireny Cygańskiej - matki prof. Mirosława Cygańskiego mieszkającego obecnie w Łodzi.
Stefan Cygański - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys