Oskar Gross - członek założyciel rotary club łódź prezydent w kadencjach: 1933/1935, 1935/1936, 1938/1939
Oskar Gross
Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencjach: 1933/1935, 1935/1936, 1938/1939
Życiorys
 
Oskar Gross urodził się 2 stycznia 1888 r. w Łodzi jako syn Fryderyka (1854-1941) - nauczyciela szkoły fabrycznej przy zakładach K. Scheiblera na Księżym Młynie w Łodzi i Józefa Gross|Józefy]] z Ajów (1860-1921).
Maturę zdał w Carskim Siole k. Petersburga. W 1911 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki w Monachium uzyskując tytuł „inżyniera chemii”.
W latach 1911-1917 pracował w zakładach K. Scheiblera będąc równocześnie nauczycielem matematyki w szkole. W czasie I wojny światowej był Naczelnikiem Dzielnicowym Milicji Obywatelskiej w Łodzi. Od 1916 r. wchodził w skład zarządu Towarzystwa Biblioteki Publicznej, które doprowadziło do wybudowania Pierwszej Biblioteki Publicznej w Łodzi (obecnie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego). W 1917 r. jej wieloletnim dyrektorem z poręczenia Oskara Grossa został Jan Augustyniak. Od 1917 do 1918 r. pracował w Wydziale Gospodarczym Magistratu Łódzkiego, a w latach 1918-1919 był Komisarzem Przemysłu i Handlu mianowanym przez ministerstwo. W okresie 1919-1921 Oskar Gross był dyrektorem technicznym Widzewskiej Manufaktury. W 1920 r. został przyjęty na Członka Nadzwyczajnego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od 1921 do 1939 r. był przedstawicielem Francuskiego Koncernu Barwników „Sorg” na Polskę oraz ostatnim dyrektorem zakładów „Zawiercie”.
W 1919 roku Oskar zmienił wyznanie wiary z ewangelickiego na katolickie. W 1921 r. ożenił się z Janiną Gundelach (1898-1980). Państwo Grossowie mieli dwóch synów - Stanisława (1924-2005, zmarł w USA) oraz Tadeusza (1927-1930), który zmarł jako dziecko.
W 1933 r. zainicjował powstanie Klubu Rotary w Łodzi.
W czasie okupacji był wysiedlony do Warszawy, gdzie pracował w fabryce trykotaży. W 1945 r. powrócił do Łodzi i utworzył własną wytwórnię chemiczną „Stabil”, którą władze miasta zlikwidowały w 1949 r. W okresie 1950-1951 pracował w dyrekcji Zjednoczenia Przemysłu Włókien Sztucznych w Łodzi, a następnie jako biegły w Izbie Skarbowej. W 1953 r. Oskar Gross przeszedł na emeryturę. Oskar Gross był niezwykle aktywnym człowiekiem - przed wojną wieloletnim członkiem zarządu Stowarzyszenia Techników i Stowarzyszenia Kupców, wieloletnim przewodniczącym zarządu Zakładów Psychiatrycznych w Kochanówce, radcą Izby Przemysłowo-Handlowej, członkiem zarządu PCK, Sędzią Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi – a po wojnie prezesem Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Chemicznego w Polsce. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Państwo Grossowie mieszkali w budynku przy ul. Narutowicza 107 w Łodzi.
Oskar Gross zmarł 26 lutego 1973 r., a żona Janina - 8 marca 1980 r. Oboje wraz z synami są pochowani w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
Oskar Gross - Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencjach: 1933/1935, 1935/1936, 1938/1939
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys