Oskar Gross - członek założyciel rotary club łódź prezydent w kadencjach: 1933/1935, 1935/1936, 1938/1939
Oskar Gross
Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencjach: 1933/1935, 1935/1936, 1938/1939
Biografia
 
Oskar Gross urodził się 2 stycznia1888 r. w Łodzi. Szkołę średnią ukończył w Carskim Siole, a studia na Wydziale Chemicznym Politechniki w Monachium. Po studiach pracował jako „kolorysta” w zakładach Scheiblera, a w latach 1918-1921 był Komisarzem Przemysłu i Handlu w Łodzi i Dyrektorem Technicznym Widzewskiej Manufaktury. Od 1921 r. aż do wybuch II wojny był przedstawicielem francuskiego koncernu barwników „Sorg” w Łodzi. Równocześnie pełnił wiele funkcji społecznych – był: przewodniczącym zarządów Stowarzyszenia Techników i Stowarzyszenia Kupców, przewodniczącym zarządu Zakładów Psychiatrycznych w Kochanówce k. Łodzi, radcą Izby Handlowo-Przemysłowej, członkiem zarządu PCK w Łodzi, Sędzią Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. W 1933 r był jednym z założycieli Rotary Club Łódź, którego prezydentem był w kadencjach 1933-1935, 1935-1936, 1938-1939. W czasie wojny został wysiedlony do Warszawy. Po okupacji utworzył w Łodzi własną wytwórnię barwników „Stabil”, którą władze zlikwidowały w 1949 r. W latach następnych pracował w dyrekcji Zjednoczenia Przemysłu Włókien Sztucznych, a następnie w Łódzkiej Izbie Skarbowej. Za swoją działalność był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Był żonaty z Janiną Gundelach, z którą miał dwóch synów : Stanisława i Tadeusza. Zmarł 26 lutego1973 r. w Łodzi.
Oskar Gross - Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencjach: 1933/1935, 1935/1936, 1938/1939
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys