Teodor Jan Gutekunst - członek założyciel rotary club łódź
Teodor Jan Gutekunst
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
 
Teodor Gutekunst urodził się 9 listopada 1876 r. w Płocku. Szkołę średnią ukończył w 1895 r w Warszawie , a studia farmaceutyczne w Uniwersytecie Warszawskim w 1903 r. W latach 1905-1908 praktykował w aptekach Klickiego i Gessnera w Warszawie. W 1908 r. rozpoczął pracę w hurtowni firmy „Spiess i Syn” w Łodzi, której dyrektorem był w latach 1911-1934, a następnie otworzył własną aptekę i prowadził ją aż do 1939 r. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź. W czasie wojny, gdy odebrano mu aptekę, pracował w drogerii i w laboratorium farmaceutycznym przygotowując potajemnie leki dla łódzkiego Getta. Był niezwykle aktywnym człowiekiem: należał do Łódzkiego Klubu Radio Nadawców, był członkiem Towarzystwa Łowieckiego, członkiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, członkiem Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego i Sędzią Handlowym Sądu Okręgowego w Łodzi. Był dwukrotnie żonaty: z Rozalią Le Goff, z Natalią Romanowską, z którą miał dwie córki - Agnieszkę i Barbarę. Zmarł 12 maja1946 r. w Łodzi.
Teodor Jan Gutekunst - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys