Marian Horoszewicz - członek założyciel rotary club łódź prezydent w kadencji 1936/37
Marian Horoszewicz
Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1936/37
Biografia
 
Marian Horoszewicz urodził się w 1887 r. w Dworaliszkach. Szkołę średnią ukończył w Warszawie, a studia w Wyższej Szkole Farbiarstwa w Milhuzie. Pracę zawodową rozpoczął jako „kolorysta” w fabryce Geyera w Łodzi. W latach następnych szybko awansował obejmując w latach 30-ch stanowisko dyrektora naczelnego tej fabryki.
W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź, którego prezydentem był w kadencji 1936-1937.
Był ożeniony z Aliną Brinckenhoff, z którą nie miał dzieci. Państwo Horoszewiczowie mieli przybranego syna Jędrusia. W 1939 r. za odmowę przyjęcia volkslisty Marian Horoszewicz został zesłany do obozu koncentracyjnego w Dahau gdzie zmarł w 1940 r.
Marian Horoszewicz - Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1936/37
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys