Marian Horoszewicz - członek założyciel rotary club łódź prezydent w kadencji 1936/37
Marian Horoszewicz
Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1936/37
Życiorys
 
Marian Horoszewicz urodził się w 1887 r. w Dworaliszkach jako syn lekarza - Tytusa Symeona (1855-1930) i Marii z Borysewiczów (1864-1915). Miał dwoje rodzeństwa: brata Tadeusza (1886-1957) i siostrę Zofię Uszyńską (1892-1972). Rodzina Horoszewiczów wywodzi się od sekretarza królewskiego Jana Horoszewicza urodzonego na Podolu w 1740 r. herbu „Łabędź”.
W 1905 r. będąc uczniem gimnazjum rosyjskiego w Warszawie brał udział w strajku szkolnym walczącym o polską szkołę. W 1912 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Farbiarstwa w Milhuzie w Niemczech, gdzie otrzymał dyplom inżyniera chemika.
W latach 1915-1918 Marian Horoszewicz przebywał na zesłaniu w Rosji. Po powrocie do Polski rozpoczął pracę w fabryce Geyera w Łodzi jako „barwiarz”. W latach następnych szybko awansował obejmując w latach 30-tych stanowisko naczelnego dyrektora tej fabryki.
W 1919 r. ożenił się z Aliną Brinckenhoff (1895-1971) – córką dyrektora fabryki Geyera. Horoszewiczowie mieszkali w Łodzi przy ul. Narutowicza 107.
W 1933 r. Marian Horoszewicz wraz z przyjaciółmi założył w Łodzi Rotary Club.
Na początku 1940 r. za odmowę przyjęcia „volkslisty” został aresztowany przez Gestapo i zesłany do obozu w Dachau. Państwo Horoszewiczowie nie mieli własnych dzieci tylko przybranego syna Jędrusia, który po powstaniu warszawskim został wywieziony do obozu w Mauthausen. Marian Horoszewicz zmarł w obozie w Dahau w 1940 r. Jego prochy po mszy żałobnej w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie, złożono w dniu 28 lutego 1941 r. w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim. Po śmierci Mariana, Alina Brinckenhoff wyszła ponownie za mąż za Ludwika Majewskiego. Zmarła 28 czerwca 1971 r. Syn Andrzej zmarł w obozie w Mauthausen w 1945 r. i jest pochowany razem z ojcem.
Marian Horoszewicz - Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1936/37
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys