Marian Horoszewicz - członek założyciel rotary club łódź prezydent w kadencji 1936/37
Marian Horoszewicz
Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1936/37
Zdjęcia
ID-000020.jpg
1936-MM-DD
 
 
ID-000008.jpg
 
YYYY-MM-DD
Portret
 
Marian Horoszewicz
 
Foto: N.N.
Marian Horoszewicz - Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1936/37
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys