Tadeusz Kokeli - członek założyciel rotary club łódź
Tadeusz Kokeli
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
 
Tadeusz Kokeli urodził się 10 czerwca 1875 r. w majątku Wilczków k. Sieradza. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Rzemiosł rozpoczął pracę w fabryce Grohmana w Łodzi, gdzie doszedł do stanowiska dyrektora. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź.
W 1935 r. przeniósł się do Pabianic i w fabryce Krusche i Ender objął stanowisko dyrektora zarządzającego. W 1938 r. był jednym z założycieli Rotary Club Pabianice. Był bardzo czynny społecznie : pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Pracowników /kultura, sport/ w zakładach Grohmana, oraz prezesa Towarzystwa Sportowego i patrona Chóru Zakładowego w zakładach Krusche i Ender. Ożenił się z Jadwigą Konopnicką (krewną Marii Konopnickiej), z którą nie miał dzieci. Państwo Kokeli mieli przybraną córkę Marię Amrozińską. Zmarł prawdopodobnie ok. 1942 r. w obozie koncentracyjnym.
Tadeusz Kokeli - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys