Wacław Kowalewski - członek założyciel rotary club łódź
Wacław Kowalewski
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
 
Wacław Kowalewski urodził się w 1881 r. w Sieradzu. Szkołę realną ukończył w Kaliszu. Studiował w Szkole Politechnicznej we Lwowie na Wydziale Budownictwa Lądowego. W 1912 r. rozpoczął pracę jako inżynier w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych we Lwowie. Następnie był architektem w Sieradzu, a w latach 1915-1916 inżynierem budowlanym w Wilnie. Od 1918 r. aż do wybuchu wojny pracował w łódzkim magistracie jako Kierownik Inspekcji Budowlanej i jako rzeczoznawca budowlany w Banku Gospodarstwa. Równocześnie prowadził własną pracownię architektoniczno-budowlaną, w której wykonał szereg projektów dla szkół, kościołów i budynków mieszkalnych. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź. W czasie okupacji pozostał w Łodzi i pracował w niemieckich firmach budowlanych. Po wojnie był inspektorem nadzoru budowlanego w Łodzi. Był ożeniony z Ewą Rudnicką, z którą miał dwoje dzieci: Teresę i Andrzeja. Zmarł w 1962 r. w Łodzi.
Wacław Kowalewski - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys