Emilian Loth - członek założyciel rotary club łódź prezydent w kadencji 1939/1940
Emilian Loth
Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1939/1940
Biografia
 
Emilian Loth urodził się 1 października 1888 r. w Warszawie. W 1912 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki w Zurichu, a w 1913 r. na Uniwersytecie w Lozannie uzyskał tytuł doktora filozofii. Pracę rozpoczął w 1915 r. jako asystent w Zakładzie Chemicznym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie był organizatorem pracowni chemicznej w Ministerstwie Spraw Wojskowych i kierownikiem pracowni chemicznej Sochaczewskiej Fabryki Prochu. W 1923 r. został prokurentem i dyrektorem zarządzającym Fabryki Wyrobów Półwełnianych Kindlera w Pabianicach. W 1931 r. został współwłaścicielem firmy „Henryk Buczyński i s-ka”, która była przedstawicielem firmy „Fiat” na terenie Łodzi. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź, którego prezydentem był w kadencji 1939-1940. Po okupacji zamieszkał w Lubawce na Dolnym Śląsku, gdzie pracował na kierowniczych stanowiskach w przemyśle samochodowym. Był niezwykle utalentowanym człowiekiem – był: znakomitym fachowcem i organizatorem, radnym Pabianic, komponował utwory muzyczne i grał na wiolonczeli, znał kilka języków – esperanto, niemiecki, angielski, rosyjski, francuski. Był żonaty z Zofią Kindler, z którą miał dwóch synów : Andrzeja i Stanisława. Zmarł 20 września 1973 r. w Warszawie.
Emilian Loth - Członek Założyciel Rotary Club Łódź Prezydent w kadencji 1939/1940
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys