Wacław Pacak - członek założyciel rotary club łódź
Wacław Pacak
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
 
Wacław Pacak urodził się 21 października1891 r. w Sękocinie k. Warszawy. Z zawodu był inżynierem – dyrektorem Karolewskiej Manufaktury „Karl Króning” S.A. w Łodzi. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź. Żoną Wacława Pacaka była Leokadia Jaślińska. Państwo Pacakowie nie mieli dzieci. Wojenne i powojenne losy Wacława Pacaka i jego żony Leokadii nie są znane. Nie są też znane daty ich śmierci i miejsca pochówku.
Wacław Pacak - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys