Wacław Pacak - członek założyciel rotary club łódź
Wacław Pacak
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Zdjęcia
ID-000020.jpg
1936-MM-DD
 
 
ID-000015.jpg
 
YYYY-MM-DD
Portret
 
Wacław Pacak
 
Foto: N.N.
Wacław Pacak - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys