Robert Piradoff - członek założyciel rotary club łódź
Robert Piradoff
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
 
Robert Piradoff urodził się 1 października 1888 r. w Charkowie. Pochodził ze znanej na Kaukazie ormiańskiej rodziny prowadzącej firmę zajmującą się handlem skórami. W 1910 r. Robert wraz z bratem Konstantym przejęli firmę po ojcu wraz z licznymi przedstawicielstwami, w tym z przedstawicielstwem garbarskiej firmy „Bracia Pfeifer” w Warszawie, gdzie Robert był równocześnie dyrektorem Związku Garbarzy. Następne przedstawicielstwa tej firmy Robert Piradoff otworzył w 1921 r. w Wilnie, a w 1925 r. w Łodzi, gdzie mieszkał przez 11 lat. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź. W 1936 r. przeniósł się do Warszawy gdzie objął stanowisko dyrektora fabryki garbarskiej „Tremler i Szwede”, które zajmował do 1947 r. Był wielkim polskim patriotą. W 1939 r. brał udział w obronie Warszawy pełniąc funkcję vice komendanta V oddział Straży Obywatelskiej. Był żonaty z Ormianką Aszhen Zagarian, z którą miał dwoje dzieci: córkę Eugenię i syna Pawła. Zmarł w 1964 r. w Warszawie.
Robert Piradoff - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys