Robert Piradoff - członek założyciel rotary club łódź
Robert Piradoff
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Życiorys
 
Robert Piradoff urodził się 1 października 1888 r. w Charkowie. Pochodził ze znanej na Kaukazie rodziny Ormiańskiej, której korzenie sięgają XII w. Jego rodzicami byli Samson Piradoff (1853-1927) i Wanda Meydam (1858-1934). Ojciec był na Kaukazie przedstawicielem wielu firm, w tym warszawskiej firmy „Bracia Pfeiffer” handlującej różnymi gatunkami skór.
Robert miał dwóch braci Konstantego (1890-1961) i Bogdasara (1892-1936) oraz siostrę Annę Łazareff (1887-1975). W 1910 r. Samson Piradoff przekazał firmę ze wszystkimi przedstawicielstwami synom – Robertowi i Konstantemu.
W 1917 r. Robert zawarł w Tyflisie związek małżeński z Aszhen Zargarian urodzoną w 1894 r. w Niżnyje Akulicy w Armenii. Mieli córkę Eugenię Czaplicką urodzoną we Władykaukazie – potem dziennikarkę w Warszawie oraz syna Pawła urodzonego w Warszawie – potem ekonomistę, a po wojnie handlowca w Centali Handlu Zagranicznego „Skórimpex” w Łodzi i przedstawiciela tej firmy w Argentynie.
W 1918 r. Robert Piradoff wraz z żoną zamieszkał w Warszawie, gdzie objął stanowisko dyrektora Związku Garbarzy. W 1921 r. Piradoff z rodziną udał się do Wilna i tam otworzył skład fabryczny ze skórami firmy „Bracia Pfeiffer”, którego został kierownikiem. W 1925 r. Robert i Aszhen przenieśli się do Łodzi, gdzie na Placu Wolności 7 Robert Piradoff otworzył przedstawicielstwo firm „Bracia Pfeiffer” oraz „G. Weigle i Synowie”, handlujących skórami. Wraz z dziećmi zamieszkali w budynku przy ul. Narutowicza 107 w Łodzi.
W 1933 r. w Łodzi brał udział w założeniu Rotary Club Łódź.
Od 1936 r. rodzina Piradoff zamieszkała na stałe w Warszawie, gdzie Robert został dyrektorem fabryki garbarskiej „Temler i Szwede” i na tym stanowisku pozostał do 1947 r. Od 1947 r. aż do przejścia na emeryturę w 1950 r. pracował w Narodowym Banku Polskim. Był wielkim polskim patriotą czego dowodem było między innymi jego uczestnictwo w 1933 r. w Pożyczce Narodowej gromadzącej fundusze na rozwój kraju oraz udział w obronie Warszawy w 1939 r. w oddziałach Straży Obywatelskiej, w których był zastępcą komendanta V oddziału.
Robert Piradoff zmarł w Warszawie w 1964 r., a jego żona Aszhen zmarła w 1966 r. Oboje są pochowani w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.
Robert Piradoff - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys