Adam Romanowski - członek założyciel rotary club łódź
Adam Romanowski
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
 
Adam Romanowski urodził się 8 stycznia1888 r. w Popowie k. Dobrzynia. Szkołę średnią ukończył w Płocku, a studia w Szkole Technicznej w Mittweidzie. Pracę rozpoczął jako inżynier w Fabryce Budowy Maszyn „J. John” w Łodzi, a następnie aż do 1939 r. był dyrektorem Centralnego Biura Sprzedaży Kotłów Żeliwnych „CEBEKA”. W 1933 r. był jednym z założycieli Rotary Club Łódź. W czasie okupacji był zwykłym pracownikiem w fabryce „J. John”. Działał społecznie : wspierał organizację „Kropla Mleka”, był aktywnym członkiem Związku Łowieckiego i wielkim miłośnikiem psów. Był żonaty z Janiną Leinweber pochodzącą ze znanej w Łodzi rodziny aptekarzy, z którą miał dwoje dzieci : syna Jana i córkę Danutę. Zmarł 11 września 1949 r. w Łodzi.
Adam Romanowski - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys