Henryk Rueger - członek założyciel rotary club łódź
Henryk Rueger
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Drzewo genealogiczne
Drzewo genealogiczne
rodziny Ruegerów
Władysław Ruger (1790-?)
Władysław Ruger (1840-1904)
Anna Tochterman (1853-1937)
Stefan Rueger (1885-1982)
Janina Jurkowska (?-1936)
Anna Trapszo (1926- )
Andrzej Rueger
Stefan Rueger (1923-1940)
Leszek Rueger (1921- )
Halina Balla (1921- )
Katarzyna Rueger (1954- )
Małgorzata Rueger (1953- )
Grzegorz Rueger (1952- )
Henryk Rueger (1883-1953)
Julia Juchniewicz (1892-1980)
Halina Rueger (1920- )
Augustyn Dobrowolski (1917-1995)
Olga Dobrowolska (1956- )
Bogdan Sychowski (1956- )
Paweł Sychowski (1990- )
Zofia Sychowski (1985- )
Joanna Dobrowolska (1955- )
Zdzisław Popławski (1952- )
Piotr Popławski (1989- )
Agnieszka Popławska (1982- )
Janina Rueger (1881-1960)
Mieczysław Rueger (1880-1978)
Halina Soroka (?-1959)
Wiesław Rueger (1917-2003)
Władysława Rueger (1875-1910)
Henryk Rueger - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys