Henryk Rueger - członek założyciel rotary club łódź
Henryk Rueger
Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Zdjęcia
ID-000020.jpg
1936-MM-DD
 
 
ID-000019.jpg
 
YYYY-MM-DD
Portret
 
Henryk Rueger
 
Foto: N.N.
Henryk Rueger - Członek Założyciel Rotary Club Łódź
Biografia
Anegdoty
Drzewo genealogiczne
Zdjęcia
Życiorys